Księgowość

Oferta

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

od 130 zł / miesięcznie
 
 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • Ewidencje w zakresie podatku od towarów i usług VAT,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów,
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata.

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

od 180 zł / miesięcznie

 

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • Sporządzanie rejestrów VAT,
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów,
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • Doradztwo w zakresie zmiany przepisów podatkowych.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

od 1000 zł / miesięcznie

 

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

 • Prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług),

 • Przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),

 • Sporządzanie sprawozdania finansowego, przepływów pieniężnych,

 • Przygotowywanie raportów wewnętrznych,

 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,

 • Doradztwo.

photo
photo
photo
photo